Caste Validity Certificate: फक्त 2 दिवसात काढता येणार जात वैधता प्रमाणपत्र, लगेच जाणून घ्या कोणते कागदपत्र लागतील?

Caste Validity Certificate: फक्त 2 दिवसात काढता येणार जात वैधता प्रमाणपत्र, लगेच जाणून घ्या कोणते कागदपत्र लागतात?
Caste Validity Certificate: मित्रांनो जात वैधता प्रमाणपत्र हे असे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे जे तुम्हाला उच्च शिक्षणा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी खूप वेळ आणि धावपळ करावे लागते. आणि अनेक कागदपत्रांची जोडाजोडी करावी लागते. सरकारने विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि त्यांची धावपळ लक्षात घेऊन एक नवीन योजना आपल्या दारी आणली आहे. ती म्हणजे शासन आपल्या दारी या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जात समिती पडताळणी कार्यालयांमधून अर्ज केल्यानंतर 8 दिवसाच्या आत जात वैध्यता प्रमाणपत्र मिळेल.

मित्रांनो जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी या वेबसाईटवर तुम्हाला अर्ज करावा लागेल. अर्ज करण्यासाठी शाळेचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. नसल्यास उत्पन्नाचा दाखला देखील तुम्ही जोडू शकता.

जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी 3 महिन्याचा कालावधी लागतो. परंतु आता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून समिती आता अवघ्या आठ ते दहा दिवसाच्या आत प्रमाणपत्र देत आहे. जर विद्यार्थ्यांना काही त्रास असेल तर समितीमध्ये सदस्य उपलब्ध असल्यास एका दिवसातही प्रमाणपत्र मिळेल.

Caste Validity Certificate: जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे
तुमच्या महाविद्यालयाचे पत्र आणि चालू शैक्षणिक वर्षाचे

●बोनाफाईड
●विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडण्याचा दाखला आणि बहिणीचा ◆निर्गम उतारा
●महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे स्वाक्षरी आणि विद्यार्थ्यांचा पासपोर्ट साईज फोटो
◆विद्यार्थ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र झेरॉक्स
●विद्यार्थ्यांच्या वडिलांचा शाळेचा दाखला, पहिलीचा आणि जातीचे प्रमाणपत्र झेरॉक्स, व त्याचबरोबर वडील जर ◆अशिक्षित असेल तर त्याचे शपथपत्र
●विद्यार्थ्यांच्या आत्या चुलते यांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला
महसुली पुरावे: (गाव न.सात टॅक्स पावती, खरेदीखत सहा- ड, फेरफार उतारा, गहाणखत, मालमत्ता पत्रक)
◆वंशावळ नमुना नं. 3 कोऱ्या कागदावर शपथपत्र व फॉर्म नं.17 (शपथ पत्र).
समितीच्या या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करता येईल अर्ज केल्यानंतर त्याची कॉपी, आणि इतर कागदपत्रे कार्यालयात आणून जमा करावे.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ

समितीमध्ये आठ-दहा दिवसांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जात वैधता प्रमाणपत्रामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येणार नाही.
जे विद्यार्थी संवर्गातील आहेत त्यांना जात पडताळणीसाठी लागणारे पुरावे खालील प्रमाणे
SC : वर्गातील विद्यार्थ्यांनी 10 ऑगस्ट 1950 पूर्वीचा पुरावा जोडणे.
VJNT: वर्गातील विद्यार्थ्यांनी 21 नोव्हेंबर 1961 पूर्वीचा पुरावा जोडणे.
OBC आणि SBC: वर्गातील विद्यार्थ्यांनी 13 ऑक्टोबर 19 67 पूर्वीचा पुरावा जोडणे..Caste Validity Certificate

Home

Leave a Comment