कर्जमाफी योजना गावानुसार अनुदान याद्या पहा

कर्जमाफी योजना गावानुसार यादी पहा

कर्जमाफी योजना 50 हजार रुपये अनुदान यादी तालुक्यानुसार याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्याच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाची यादी पहा. डाऊनलोड करा.

अंबजोगाई

 

आष्टी

 

बीड

 

धारूर

 

गेवराई

 

केज 

 

माजलगाव 

 

परळी 

 

पाटोदा 

 

शिरूर 

 

वडवणी 

 

जालना जिल्हा गावानुसार यादी

कर्जमाफी योजना 50 हजार रुपये अनुदान यादी तालुक्यानुसार याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्याच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाची यादी पहा.

जालना 

 

अंबड 

 

बदनापूर 

 

भोकरदन 

 

घनसावंगी 

 

जाफराबाद 

 

जालना 

 

मंठा 

 

परतूर 

 

Solar Pump New Registration