महसुली विभागनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी

महसुली विभागनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी

अमरावती विभाग २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार,

नाशिक विभाग ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार,

पुणे विभाग ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार,

छत्रपती संभाजी नगर ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार.

एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार

👉नुकसाभरपाई नाही मिळाल्यास
 येथे करा क्लेम