Crop Insurance List या जिल्ह्यांना नुकसान भरपाई

Crop Insurance List तर कोणत्या जिल्ह्यांना या नुकसान न भरपाईची मदत दिली जाणार आहे ते पाहूया.

जिल्ह्याची यादी खालील प्रमाणे जिल्हे नुकसान भरपाई साठी पात्र आहेत:

1) सातारा

2) पुणे

3) लातूर

4) छत्रपती संभाजी नगर

5) बीड

6) जालना

7) हिंगोली

8) परभणी

9) सोलापूर

10) नांदेड

👉सातबाऱ्यावर चुक दुरुस्ती साठी असा करा अर्ज