cm kisan नमो शेतकरी योजनेचा हफ्ता फक्त या शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

👉नमो शेतकरी योजनेचा हफ्ता या शेतकऱ्यांना मिळणार येथे चेक करा

 

👉जमिनींचे कोणतेही खरेदीखत पहा आता ऑनलाईन 

 

Home Page