पात्रता निकष, कागदपत्रे सविस्तर माहिती पहा

पात्रता निकष
१) अर्जदार स्वत: किंवा त्यांच्याकडील तज्ञ हे प्रकल्पाशी संबंधीत प्रशिक्षित तसेच अनुभव असणे आवश्यक.
२) अर्जदारास त्याचे खाते असलेल्या शेड्युल्ड बँकेकडून संबंधित प्रकल्पासाठी कर्ज हमीपत्र आवश्यक.
३) प्रकल्पासाठी स्वतःची किंवा भाडेतत्वावरची जमीन आवश्यक तसेच KYC साठी आवश्यक कागदपत्रे.
४) अर्जदाराने अर्ज ऑनलाईन सादर करताना द्यावयाची आवश्यक.

कागदपत्रे
सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव
 प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
अनुभव प्रमाणपत्र
जमिनिशी सबंधित कागदपत्र (स्वतःची किंवा भाडेकरार) ७/१२
– प्रस्तावित प्रकल्प जागेचे जीओ टॅग छायाचित्र
स्वतःचे भांडवल/बँक किंवा वित्तीय संस्थांचे कर्ज बाबत पुरावा
पॅनकार्ड
वास्तव्य पुरावा
मागील ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
कॅन्सल बँक चेक
आधार कार्ड
अर्जदाराचा फोटो
जात प्रमाणपत्र
शैक्षणिक प्रमाणपत्र
भागीदारी करार
– वस्तु व सेवाकर नोंदणी प्रमणपत्र (लागु असल्यास)
कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र (FPO, FCO, Sec.8 कंपनीकरीता)
– मागील ३ वर्षाचा ऑडीट रिपोर्ट (लागु असल्यास)
मागील ३ वर्षाचा आयकर विवरणपत्र (लागु असल्यास)

 

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 

 

Home