महाराष्ट्रात नवीन 22 जिल्ह्यांची होणार निर्मिती,नवीन जिल्ह्यांची यादी पहा

महाराष्ट्रात नवीन 22 प्रस्तावित जिल्ह्यांची यादी

 • नाशिक मधील मालेगाव, कळवण
 • पालघर मधलं जव्हार
 • अहमदनगर मधील शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर
 • ठाण्यामधून मीरा-भाईंदर, कल्याण
 • पुणे मधून शिवनेरी
 • रायगड मधून महाड
 • सातारा मधून मानदेश
 • रत्नागिरी मधून मानगड
 • बीडमधून अंबाजोगाई
 • लातूर मधून उदगीर
 • नांदेड मधून किनवट
 • जळगाव मधून भुसावळ
 • बुलढाणा मधून खामगाव,अचलपूर
 • यवतमाळ मधून पुसद
 • भंडारा मधून साकोली
 • चंद्रपूर मधून चिमूर
 • गडचिरोली मधून अहिरे असे बावीस जिल्हे आहेत.

 

Home