Land Record Fraud: फसवणुकीने केलेले खरेदीदस्त रद्द कसा करावा

Land Record : फसवणुकीने केलेले खरेदीदस्त रद्द करता येतो का? रद्द कसा करावा?

Land Record Fraud जमिनीच्या वाढत्या किमती आणि जमिनीवर होणारे सिमेंटचे जंगल यामुळे जमीन फसवणूक करून विकले जाते. एखाद्या एकत्र कुटुंबातील जमीन मिळकतीचा खरेदीखत सर्वांचा हिस्सा असताना एकाच भावाने करून दिलेला असतो. कधी कधी असे देखील होते की खरेदी दस्त झाल्यानंतर मोबदला म्हणून चेक दिला जातो आणि चेक बाउन्स होतात.

महत्वाचे मुद्दे :-

डॉक्युमेंट रजिस्टर झाला की रद्द करता येतो का?
कनिष्ठ स्तर
Land Record दस्त कोणत्या परिस्थितीत रद्द करता येतो.
दाव्याची संपूर्ण प्रक्रिया कशी आहे
Land Record Fraud दावा दाखल करतांना वेळेचे बंधन असते का?

खरेदीखत झाले की लगेच पैसे देतो असे देखील सांगितलेले असते आणि खरेदी खताचा मोबदला दिलेला नसतो. रद्द करता येतो का? तसेच एक प्रश्न असा देखील असतो की खरेच जास्त कोठे रद्द करता येतो रजिस्टर ऑफिस मध्ये खरेच दस्त रद्द करता येतो कधी वाणी न्यायालयात रद्द करता येतो. अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

डॉक्युमेंट रजिस्टर झाला की रद्द करता येतो का?

एखादा डॉक्युमेंट एकदा रजिस्टर झाला की तो रद्द करण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयात देखील कानिष्ट आणि वरिष्ठ असे दोन प्रकार असतात.

👉फसवणुकीने केलेले खरेदीदस्त रद्द करण्यासाठी
येथे क्लिक करा

कनिष्ठ स्तर

कनिष्ठ स्तर यांना ५ लाखापर्यंत जुरीसडीक्शन असते.

म्हणजेच पाच लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे दावे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय यांच्यासमोर चालवले जातात.

खर तर अस करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावे लागेल तसेच खरीदस्ताच्या किमतीवर तुम्हाला जो काही स्टॅम्प असेल तो द्यावा लागेल. Land Record Fraud

परंतु खरेदी ची किंमत मिळाली नाही किंवा मोबदल्याच्या ऐवजी दिलेल्या चेक वाटलं नाही तर खरच जास्त तुम्हाला आव्हानित करता येणार नाही.

कलम 54 नुसार दस्तऐवज होताना किंवा होण्याआधी मोबदला देणे आवश्यक नाही.

मोबदला हा व्यवहारानंतर दिला तरी चालतो.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच 2020 साली दाहीबेन विरुद्ध अरविंद भाई या निकालामध्ये सांगितले आहे की जर एखाद्या दस्तातील व्यवहारासाठी पोस्ट स्टेटस डेटेड चेक म्हणजेच पुढील तारखेचा धनादेश दिला असेल आणि असा धंदा देश वाटला नसेल तर केवळ त्या ग्राउंडवर दस्त रद्द करता येणार नाही. कलम 138 पर्याय उपलब्ध आहे.

Land Record Fraud दस्त कोणत्या परिस्थितीत रद्द करता येतो.

तर सर्वप्रथम जो मिळकत विकतोय त्याची संमती नसेल म्हणजेच त्याला अंधारात ठेवून म्हणजेच धोक्यात ठेवून दस्ता करून घेतला असेल. किंवा ज्या वेळेस दस्त करून दिला त्यावेळेस तू काय करतोय याची त्याला भान राहत नसेल तर विक्री करणारा विक्री करणे सक्षम नसेल तर आता पहिले पर्यायांमध्ये दस्तर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात गेल्यानंतर वादीलाही सिद्ध करावे लागते.

की दस्त करून घेणार आणि त्याची फसवणूक केलेली आहे आणि अशी फसवणूक करून दस्त करून घेतला आहे. किंवा मनावर काही प्रभाव घडवून आणून दस्त करून घेतला आहे.

कधीकधी लोक काय करतात की खरेदीची बोलणी करताना मिळकतीतील छोट्या हिस्स्याबाबत बोलणी करतात आणि प्रत्यक्षात मात्र सर्व मिळकतीचे दस्त करून घेतात. Land Record Fraud

👉आता फक्त 100रुपयांत करा जमीन नावावर शासन निर्णय

अशा परिस्थितीत तुम्ही दस्त रद्द करण्यासाठी कोर्टात जाऊ शकता.

दुसरी एक परिस्थिती अशी असते की जिच्यामुळे कोर्टात दावेच दावे प्रलंबित आहेत होय बरोबर ओळखलंत जमीन वडील पाहिजेत मालकीची असते आणि एकच भाऊ सर्वांच्या सर्व जमीन विकून टाकतात.

इतर हिसेदारांचा हिस्सा डावलला जातो म्हणजेच वाटप झालेले नसेल तरी देखील एकाने सर्वांचे सिस्यची जमीन विकायची आणि सर्व पैसे घ्यायचे अशा परिस्थिती सुद्धा तुम्ही खरेदी जास्त रद्द करण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकता.

👉Old Land Record : 1880 पासूनचे सातबारा, फेरफार उतारा डाउनलोड करा

Leave a Comment