Jamin Vatani Niyam 2023: वडिलोपार्जित संपत्तीत तुमचा अधिकार किती? पहा नियम

Jamin Vatani Niyam 2023 संपत्तीच्या विषयी काही नियमत बदल झाले आहे वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये वारसांचे कसे हक्क असतात याविषयचे पाच नियम सुप्रीम कोर्टाने जारी केले आहे वडिलोपार्जित वारसाचे कोणते पाच नवीन अधिकार असतात. त्याचबरोबर या संपत्तीच्या संबंधित काय नवीन नियम सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे ही माहिती जाणून घ्या खालील नियमानुसार. आपण वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे प्रत्येकाच्या आई-वडिलांच्याकडून त्यांना जे काही जमीन, जागा, घर, प्लॉटस् हि जी काही संपत्ती भेटलेली असते त्याला वडिलोपार्जित संपत्ती असं म्हणतो.

Jamin Vatani Niyam 2023 एवढं सोपं जरी असलं तरी ह्या कायद्याला किंवा सर्वसामान्य माणसाला पडलेला सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण वडिलोपार्जित संपत्ती सगळ्याकडेच असते पण ती लोकांना भेटत नाही. आणि जर असली तरी मिळवता येत नाही मिळवण्यासाठी अनेकदा खटले करावे लागतात, जिथे नव्हे तिथे जावं लागतं. कोर्टाचे उंबरठा झिजावे लागतात वकिलाकडे जावं लागतं

👉वडिलोपर्जित संपत्तीत तुमचा अधिकार नवीन नियम हिंदू वारसा हक्क कायदा काय आहे? पहा

Jamin Vatani Niyam,Kayada : फेरफार,7/12,नवीन कायदा
वडिलोपार्जित संपत्तीच्या बाबतीत नवीन नियम

Jamin Vatani Niyam,Kayada ज्यामुळे जो हक्क आहे आई-वडिलांच्या इस्टेटमध्ये त्यावर मोठा बदल होणार आहे वडिलोपार्जित संपत्तीच्या बाबतीत बऱ्याचशा समस्या किंवा बरेचसे प्रश्न लोकांना असतात.

आणि यात अस होतं संपत्ती मध्ये माझा जो हिस्सा आहे तो कसा मिळवू वाटणी पत्र कसे मिळवू वाटनी होत नसतील तर वाटनी कशा करायच्या.

त्या कोर्टामार्फत कशा घडून आणायच्या अशा भरपूर समस्या लोकांना असतात वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये हिस्सा मिळवणं वाटणी करणे हा मोठा किचकट प्रश्न आहे.

Jamin Vatani Niyam,Kayada संपत्तीचे प्रकार

संपत्तीचे दोनच प्रमुख प्रकार पडतात एक संपत्ती असते सो स्वकष्टार्जित संपत्ती आणि दुसरी असते वडिलोपार्जित संपत्ती

स्वकष्टार्जित संपत्ती म्हणजे काय

एखाद्या व्यक्तीने स्वतःचा घाम गाळून मेहनत करून पैसे कमवून त्या पैशाने जर काही विकत घेतल घर जागा जमीन शेअर्स वगैरे तर ती त्याची स्वकष्टार्जित संपत्ती असते.

वडिलोपार्जित संपत्ती

आणि एखादी संपत्ती जी त्याच्या पंजोबा आजोबा वडिलांकडून भेटलेले असते ती संपत्ती असते वडिलोपार्जित संपत्ती वडिलोपार्जित संपत्तीच्या बाबतीत वारसाचा असणारा अधिकार

👉वडिलोपार्जित संपत्ती बाबत नवीन नियम

Jamin Vatani Niyam,Kayada जेव्हा एखाद्या बाळाचा किंवा एखाद्या मुलाचा मुलीचा जन्म होतो तर त्या त्याचा जन्मसिद्ध हक्क वडिलोपार्जित संपत्तीत निर्माण होत असतो.

म्हणजे एखाद्याचा जन्म होत असतो त्या क्षणी त्याचा हक्क त्या वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये निर्माण होत असतो परंतु याच्यासाठी एक छोटी अट असते.

हिंदू वारसा हक्क कायदा

जी काय वाटणी होते वारसा हक्क असतो तर तो हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार होत असतो हिंदू वारसा हक्क कायदा काय सांगतो.

एका बाजूला तो सांगतो की एखादा बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याचा जन्मसिद्ध अधिकार असतो वडिलांच्या आजोबांच्या वडिलोपार्जित प्रॉपर्टीवर.

परंतु त्यासाठी एक अट घालून देत असतो तर ती अट – जेव्हा एखादी संपत्ती एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित होत असते.

नवीन पिढीचा समावेश त्यात होत असतो तेव्हा त्याच्या पाठीमागच्या एकूण तीन पिढ्या जिवंत असल्या पाहिजे ज्या वेळेस एखाद्या व्यक्तीचा जन्म होत असतो तर त्यावेळेस त्याच्या आधीच्या तीन पिढ्या जिवंत असणं अगदी गरजेचं असतं.

त्याचा जन्मसिद्ध हक्क त्या प्रॉपर्टीवर स्थापित होत असतो आता वडिलोपार्जित संपत्ती विषयी वारसांचा असलेला दुसरा अधिकार किंवा नियम.

Jamin Vatani Niyam,Kayada : फेरफार,7/12,नवीन कायदा

Jamin Vatani Niyam Kayada वडिलोपार्जित संपत्तीच्या बाबतीत नवीन नियम संपत्तीचे प्रकार

Jamin Vatani Niyam,Kayada तर असे भरमसाठ गोष्टी स्वतःचा हक्क म्हणजे वडिलोपार्जित जमिनीमध्ये किंवा मालमत्तेत असलेला हक्क मिळवण्यासाठी करावा लागतो. याचे कारण म्हणजे एकच की वडिलोपार्जित संपत्तीचे नवीन नियम माहिती नसतात आपले नेमकं हक्क काय हे माहिती नसतं नॉलेजची कमतरता असते म्हणून इतक्या खेट्या घालाव्या लागतात त्रास घ्यावा लागतो.

👉Land record Satbara: सातबारा गट नंबर ऑनलाईन मोबाईलवर कसा पहायचा?

Leave a Comment